News

ช่อง 7HD ปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

พระสงฆ์ สามเณร ลาสิกขา ปิดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

ช่อง 7HD โดยผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 72 รูป ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 จากนั้น สามเณรและพระสงฆ์ทั้ง 72 รูป เข้าพิธีลาสิกขา และรับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

โดยมี พระราชรัตนโสภณ เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง และนายเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์ โฆษณา และรายการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
              
ตลอดเวลา 15 วันในการบวช พระพิพัฒนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร มอบหมายให้พระพี่เลี้ยงและพระวิทยากร ดูแลอบรมผู้เข้ารับการอุปสมบททั้ง 72 รูปอย่างใกล้ชิด ได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีล ในธรรม สงบกาย สงบใจ และได้นำพระธรรมคำสั่งสอนไปปรับใช้ในชีวิต สร้างบุญกุศล ตอบแทนพระคุณพ่อแม่