คณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

คณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดวันนี้ มีคณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

โดยวันนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ ไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ อาทิ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4, บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด, ประธานกรรมการบริหาร เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ