News

หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์วัดสำราญนาศรี ฟื้นฟูและพัฒนาแก่งเสือเต้น เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ที่วัดสำราญนาศรี บ้านดงเค็ง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยกำลังพลสังกัดกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ กำลังพลสังกัดมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กว่า 1,500 คน ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์และทาสีรั้ววัดสำราญนาศรี ให้สวยงามสะอาดตา เพื่อให้พระสงฆ์และชาวบ้านในพื้นที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ รวมทั้งฟื้นฟูและพัฒนาแก่งเสือเต้น เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีโรงครัวพระราชทานเลี้ยงอาหารจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน

สำหรับแก่งเสือเต้น เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของอำเภอน้ำพอง มีพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบได้ใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค ปัจจุบันมีวัชพืชปกคลุมอย่างหนาแน่น ทำให้เก็บกักน้ำได้น้อย และคุณภาพน้ำไม่ดี เมื่อดำเนินการขุดลอกวัชพืชแล้วเสร็จ จะทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น รวมทั้งสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด