News

องค์การเภสัชกรรม เตรียมสกัดน้ำมันกัญชา ก.ค.นี้ แพลนปลูกล็อต 2 ต้นปีหน้า

ต้นกัญชามาตรฐานเกรดการแพทย์เริ่มออกดอกแล้ว คาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้จะเติบโตเต็มที่ พร้อมนำไปสกัดเป็นน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นรักษาผู้ป่วยได้ และหลังจากสกัดน้ำมันกัญชาล็อตแรกแล้ว องค์การเภสัชกรรมก็เตรียมปลูกกัญชาล็อต 2 ต้นปีหน้า เพื่อผลิตน้ำมันกัญชาอีก 80,000 ขวด

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม ระยะที่ 1 ว่าขณะนี้ต้นกัญชา 140 ต้น ซึ่งปลูกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บนพื้นที่ 100 ตารางเมตร ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เจริญเติบโตทุกต้น และเริ่มออกดอกแล้ว โดยดอกที่ออกส่วนใหญ่เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเมีย ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญกับการสกัดน้ำมันกัญชา คาดว่าอีกประมาณ 10-12 สัปดาห์ หรือประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนี้ ดอกจะโตเต็มที่ สามารถนำเข้าสู่กระบวนการสกัดน้ำมันกัญชา เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยได้ โดยดอกกัญชาที่เติบโตมีลักษณะเป็นถุงใสคล้ายเรซิ่น ทั่วทั้งด้านในและด้านนอกของดอก

ในช่วงนี้ทางผู้เชี่ยวชาญต้องติดตามดูการเจริญเติบโตอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นครั้งแรกที่ปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ ตามมาตรฐานที่นานาชาติให้การยอมรับ และเป็นกัญชาที่ไม่มีสารพิษเจือปน โดยกัญชาที่ปลูกได้ครั้งแรกนี้สามารถนำไปผลิตน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้น ได้ขวดขนาด 5 มิลลิลิตร จำนวน 2,500 ขวด โดยน้ำมันกัญชาทั้งหมดจะนำไปใช้ในการวิจัยทดสอบทางคลินิก กับผู้ป่วยที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับกรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการดำเนินการวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งได้มีการขออนุญาตคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนเรียบร้อยแล้ว

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า เมื่อดอกกัญชาเติบโตเต็มที่จะเก็บเกี่ยวนำมาทำให้แห้ง และสกัดด้วยเอทานอลโดยใช้เทคนิคเฉพาะ และเมื่อระเหยเอทานอลหมดจนเหลือเป็นน้ำมัน ก็จะนำมาเจือจางผลิตเป็นน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้น ที่ทราบความเข้มข้นของสารสกัด THC และ CBD เพื่อให้แพทย์สามารถคำนวณโด๊สที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน เนื่องจากร่างกายผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกัน โรคประจำตัว โรคที่รักษายาอื่นที่ใช้อยู่ล้วนมีผลต่อการคำนวณปริมาณโด๊สกัญชาให้แก่ผู้ป่วยทั้งสิ้น

สำหรับการปลูกกัญชาระยะที่ 2 จะเริ่มปลูกได้ต้นปีนี้ โดยจะเพิ่มพื้นที่ปลูกเป็น 1,500 ตารางเมตร ซึ่งจะปลูกกัญชาได้ 680 ต้น สามารถสกัดน้ำมันกัญชาได้ประมาณ 80,000 ขวด