News

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 17 พ.ค.62 หลายพื้นที่คุณภาพอากาศดี อยู่ในระดับสีเขียว

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ต่างจังหวัด
- ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์                             39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพปานกลาง
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                                36 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน                                    32 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                               32 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                          29 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ                         40 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพปานกลาง
- ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร                    38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพปานกลาง
- ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ                                           35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพปานกลาง
- ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ               35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ                                       30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี