สมเด็จพระสังฆราชฯ เปิดประชุมนานาชาติวิสาขบูชาโลก

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 16 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อหลัก "สติ จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต เพราะเนื่องจากปัจจุบันการใช้ชีวิตทำให้ผู้คนขาดสติ ในการประชุมครั้งนี้จึงนำหลักการเจริญสติของแต่ละนิกาย มาบรรยายถึงวิธีการเจริญสติ เพื่อดับทุกข์และเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน แม้ว่าจะไม่ใช้พระ หรือ นักบวชก็ตาม ซึ่งที่ประชุมได้เชิญผู้แทนในหลากหลายประเทศมาบรรยายให้ความรู้ พร้อมเปิดเผยงานวิจัยที่มีการรองรับแล้วว่า "สติ" เป็นหนทางดับทุกข์ที่ได้ผลเป็นอย่างดีและทำให้คนเรามีความสุขขึ้นได้จริง