ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 17 พ.ค. 2562

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

เปิดภาคเรียนแล้ว ผู้ปกครองหลายท่านต่างเลือกซื้อไข่ไปไว้ทำอาหารให้บุตรหลานรับประทาน ทำให้ราคาไข่ไก่วันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย วันนี้ไข่ไก่ทุกเบอร์ ปรับราคาเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ เนื่องจากความต้องการในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้แม่ไก่ออกไข่น้อยลง  ผักสด วันนี้ขึ้นฉ่ายและถั่วฝักยาว ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงราคาจึงปรับขึ้น ด้านราคาเนื้อสัตว์ วันนี้ทุกรายการยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากเมื่อวาน เช่นเดียวกับราคาผลไม้ ทุกรายการยังขายในราคาเดิม ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในตลาด

ราคาไข่
ไข่เป็ด กลาง              ฟองละ            3.80-3.90  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2              ฟองละ            3.30-3.40  บาท 
ไข่ไก่ เบอร์ 3              ฟองละ            3.20-3.30  บาท

ราคาผัก
ขึ้นฉ่าย,ต้นหอม         ขีดละ              12-13     บาท
ผักกาดหอม               กก.ละ             60-62     บาท
ถั่วฝักยาว                  กก.ละ             60-62     บาท
มะนาว                      ผลละ              4-7       บาท
ผักชี                          ขีดละ              11-12     บาท
หัวผักกาด                 กก.ละ             15-18     บาท

ราคาเนื้อสัตว์
เนื้อหมู (สะโพก/ไหล่)        กก.ละ            145-150    บาท
หมูสามชั้น                        กก.ละ            160-165    บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)  กก.ละ         65-70      บาท
กุ้งขาว                             กก.ละ            170-200    บาท
ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)   เข่งละ            20-30      บาท        
ปลานิล                            กก.ละ            60-80      บาท

ราคาผลไม้
ส้มเขียวหวาน(สายน้ำผึ้ง) เบอร์ 5 กก.ละ           65-70      บาท
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง           กก.ละ           130-160    บาท
ทุเรียนพันธุ์ชะนี                    กก.ละ           80-110     บาท
เงาะโรงเรียน                        กก.ละ           40-45      บาท
มังคุด(ผิวมัน)                      กก.ละ           35-40      บาท          

ที่มา : กรมการค้าภายใน