งานประเพณีปอยจ่าตี่ ทำบุญชาวไทยใหญ่ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

ที่วัดต่อแพ ในตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ พากันออกมาร่วมงานประเพณีปอยจ่าตี่ หรืองานบูชาเจดีย์ทราย ตามประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่ ที่จะจัดขึ้นในช่วง 15 ค่ำ เดือน 6 หรือทำกันก่อนถึงวันวิสาขบูชาของทุกปี

ภายในงาน ชาวบ้านจะร่วมกันขนทรายเข้าไปถวายให้กับทางวัด และจะนำทราบไปร่วมก่อเป็นเจดีย์ทราย จากนั้นจะพากันไปไหว้พระทำบุญและฟังเทศน์ฟังธรรม และร่วมกันจุดประทีปโคมไฟ ให้เกิดความสว่างและจุดบ้องไฟ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และให้เกิดเป็นสิริมงคลกับชีวิตและเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเริ่มทำการเพาะปลูกนั่นเอง

สำหรับงานประเพณีปอยจ่าตี่ จะจัดขึ้นไปจนถึงวันวิสาขบูชานี้ โดยชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยว สามารถแวะเวียนเข้าไปร่วมทำบุญ และช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ด้วยการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน ที่ชาวบ้านนำมาวางจำหน่ายได้อีกด้วย