จักสานหญ้าคาสร้างรายได้ จ.น่าน

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

ชาวบ้านที่บ้านนิคมในตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เร่งเก็บใบหญ้าคาตากแห้งที่ไปหามาจากคันนาและไหล่เขา มาสานไพหญ้าคาหรืออีกชื่อคือตับใบหญ้าคา เพื่อส่งขายให้กับลูกค้า ขายเป็นรายได้เสริมระหว่างรอการทำนา

นางสมเพียร ทองปอน อายุ 62 ปี เล่าว่า ได้วิชาสานไพหญ้าคามาจากรุ่นแม่ และยึดทำเป็นอาชีพระหว่างรอทำนามานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยชาวบ้านจะออกไปหาเก็บใบหญ้าคามาตากแห้งทิ้งไว้และจะนำมาจักสานไพหญ้าคา คล้ายกับตับจาก แต่เดิมชาวบ้านจะนำไปมุงหลังคาบ้าน หลังคาเล้าหมูเล้าไก่ เพื่อประหยัดต้นทุนและเริ่มมีผู้สนใจมาสั่งซื้อไปมุงหลังคาที่พักกับร้านอาหารเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเป็นอาชีพเสริม ที่ช่วยสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

แม้จะมีราคาขายเพียงตับละ 20 บาท แต่เมื่อรวมๆ กันแล้ว จะสามารถทำรายได้ต่อเดือนให้แต่ละครัวเรือน ไม่ต่ำกว่า 10,000-20,000 บาท กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมระหว่างรอการทำนา จนชาวบ้านบางรายหันมายึดเป็นอาชีพหลักแล้ว ที่สำคัญการนำใบหญ้าคามาสานไพ ยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้าน ช่วยกันดูแลรักษาป่า เพราะหากปล่อยให้เกิดไฟป่า ก็ไม่ต่างกับปล่อยให้เงินถูกไฟเผาไป