เอส-ฮาน่า ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบอาคารห้องสมุด แก่ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านห้วยปุ้ม จ.พะเยา : สนามข่าวบันเทิง

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 09:15 น.

Views

ช่อง 7HD ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอาคารห้องสมุด พร้อมอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม จังหวัดพะเยา โดยมี ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนนักแสดง เอส กันตพงศ์ และฮาน่า ลีวิส เป็นผู้ส่งมอบ

ซึ่งศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยปุ้ม ค่อนข้างห่างไกลความเจริญ การจะเดินทางไปค่อนข้างลำบาก แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่ชาวช่อง 7HD จะไปสนับสนุนสร้างอาคารห้องสมุด ซึ่งเด็ก ๆ แถวนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวม้ง จึงอยากให้ได้ค้นคว้าหาความรู้

โดย เอส และฮาน่า กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ และที่ดีใจยิ่งกว่า เมื่อได้รู้ว่าชาวบ้านแถวนั้นเป็นแฟนละครช่อง 7HD ด้วย

Tag : สนามข่าวบันเทิง ศูนย์การเรียนบ้านห้วยปุ้ม ช่อง 7HD ส่งมอบอาคารห้องสมุด เอส กันตพงศ์ ฮาน่า ลีวิส ปูนซีเมนต์นครหลวง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม พะเยา