ภาคเหนือฝนเริ่มตก ปริมาณน้ำเริ่มไหลลงเขื่อนภูมิพล - สิริกิติ์

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 10:15 น.

Views

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  สถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลดี ให้ มีน้ำใหม่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ รวมทั้งสิ้น 30.78 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ขณะนี้ เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมด 6,227 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 46.26 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างทั้งหมด ซึ่งยังน้อยกว่าวันเดียวกันนี้ในปีที่แล้ว ถึง 1,332 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำทั้งหมด สามารถระบายได้ 2,427 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยวันนี้ ทำการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิง จำนวน 20 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ทั้งนี้ ยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำใหม่ อีก 7,234 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ประมาณ 53.74 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างทั้งหมด

ในขณะที่เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บ ทั้งหมด 4,452 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 46.82 เปอร์เซ็นต์ น้ำพร้อมใช้งานที่สามารถระบายได้ จำนวน 1,602 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำใหม่ จำนวน 5,057 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ประมาณ 53018 เปอร์เซ็นต์ วานนี้มีน้ำใหม่ไหลเข้าอ่าง จำนวน 2.11 ล้านลูกบาศก์เมตร  และ เช้าวันนี้ ทำการระบายน้ำ ลงสู่แม่น้ำน่านจำนวน 22 ล้านลูกบาศก์เมตร

Tag : ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์