สั่งปิดโรงเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 2 วัน เพราะมลภาวะในเม็กซิโก

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 13:01 น.

Views

รัฐบาลเม็กซิโก สั่งปิดโรงเรียน และมหาวิทลายาลัยทั้งหมดในกรุงเม็กซิโก ซิตี ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 หลังพบหมอกควันจากไฟป่า ปกคลุมไปทั่วเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ราว 9 ล้านคน และแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ไม่เพียงพอที่จะลดมลพิษทางอากาศได้

กลุ่มเฝ้าสังเกตุการณ์คุณภาพอากาศ ของกรุงเม็กซิโก ซิตี ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ ยกเลิกการขนส่งขนาดหนักบนถนนภายในเมือง และระงับโครงการก่อสร้างไว้ชั่วคราวก่อน โดยมองว่า การสั่งห้ามการขับขี่ในบางส่วนไม่เพียงพอที่จะหยุดมลพิษได้

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ฝนประจำฤดูกาลที่ปกติจะเริ่มตกในช่วงนี้ของทุกปี จะสามารถล้างฝุ่นละออง และมลพิษในอากาศ รวมทั้งลดไฟป่าลงได้ นอกจากนี้ ยังมีการโจมตีรัฐบาลเม็กซิโก ที่ตัดงบประมาณรายจ่ายของคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าขึ้น

Tag : รอบรั้วรอบโลก สั่งปิดโรงเรียน เม็กซิโก เม็กซิโกสั่งปิดโรงเรียน มลภาวะในเม็กซิโก