คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนเทศบาลตำบลธัญบุรีใช้งานไม่คุ้มค่า

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ คสล. ซอยข้างวัดอัยยิการาม จัดทำโดยเทศบาลตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ใช้เงินแผ่นดินกว่า 17 ล้านบาท แต่ใช้งานไม่คุ้มค่า

คอลัมน์หมายเลข 7 กลับไปติดตามการใช้งานถนน คสล.ในซอยติดกับวัดอัยยิการาม จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ผ่านมา พบว่ามีการใช้งานเพียงแค่ต้นซอย 200 เมตร ที่มีบ้านไม่เกิน 20 หลัง ส่วนอีก 1,400 เมตร แทบไม่มีการใช้งาน เพราะสองข้างทางยังเป็นที่ว่างเปล่า มีวัชพืชขึ้นเต็มพื้นที่ สภาพไม่ต่างจากที่เคยตรวจพบตั้งแต่ปี 2558 และถนนบางช่วงแตกร้าว ทั้งที่เทศบาลให้เอกชนซ่อมแซมตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เคยทักท้วง

ถนน คสล.โครงการนี้คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลตรวจสอบร่วมกับผู้ว่า สตง. ขณะนั้น และเจ้าหน้าที่ สตง.ปทุมธานี ตามที่ได้รับร้องเรียนปี 2558 ว่าเทศบาลตำบลธัญบุรี ทำสัญญาจ้างเอกชน ก่อสร้างถนน คสล. 2 ช่องจราจร ยาว 1.6 กิโลเมตร สุดทางเป็นซอยตัน ค่าจ้าง 17,540,000 บาท ขณะที่ 2 ข้างทางถนนเป็นที่ดินจัดสรร เริ่มงานวันที่ 4 ตุลาคม 2557 สิ้นสุด 7 มีนาคม 2558

โครงการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ยืนยันตอนนั้นว่าทำโครงการนี้ตามที่ชาวบ้านร้องขอ ปฏิเสธเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและเครือญาติ

ถนนใช้งานเฉพาะเพียงต้นซอย แต่เหตุใดจึงแตกร้าวหลายจุด จึงมีการทดสอบคุณภาพถนน แต่มีการทำเอกสารเท็จเพื่อรับรอง

ขณะที่ ป.ป.ช.ปทุมธานี ได้รับข้อมูลร้องเรียนนี้จากประชาชนตั้งแต่ปีที่แล้ว ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนตัดสินว่าจะรับสำนวนนี้ไว้พิจารณา หรือไม่


FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7