News

เผยขึ้นภาษีบุหรี่ช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้

วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ World No Tobacco Day ซึ่งปีนี้องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดคำขวัญว่า “Don't let Tobacco Take Away your Breath” อย่าให้บุหรี่ ยาสูบ มาพรากลมหายใจไปจากคุณ

สำหรับประเทศไทยใช้คำขวัญรณรงค์ว่า "บุหรี่เผาปอด" หรือ Tobacco burns your Lungs โดยพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่มากขึ้น ในปี 2560 มีผู้เสียชีวิต 70,000 – 80,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า 10,000 คน ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับปอด โดยเฉพาะมะเร็ง และยังพบผู้เสียชีวิตจากบุหรี่มือสองมากขึ้นเป็นกว่า 8,000 คน

ที่น่าห่วงคือ เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจชนิดรุนแรงมากขึ้น จากการสูดดมเสื้อผ้าที่พ่อแม่ คนใกล้ชิดสูบบุหรี่ ซึ่งนอกจากบุหรี่จะเป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตในอันดับต้นๆ แล้ว ยังสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกมากกว่า 220,000 ล้านบาทต่อปี

ด้าน นายแพทย์แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า มาตรการที่จะช่วยป้องกันและทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การขึ้นภาษีบุหรี่แบบอัตราเดียว โดยรัฐบาลต้องพิจารณาขึ้นภาษีบุหรี่ในอัตราที่สูงขึ้นและต้องเท่ากันในบุหรี่ทุกประเภท เพื่อไม่ให้คนเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งการขึ้นภาษีบุหรี่ของหลายๆ ประเทศ สามารถช่วยป้องกันและทำให้คนสูบบุหรี่ได้