News

บัวบูชา พาเที่ยว : พิพิธภัณฑ์สุขสะสม

พิพิธภัณฑ์สุขสะสม รวบรวมของสะสมไว้กว่า 300,000 ชิ้น มีวิวัฒนาการของเล่นย้อนยุค ราคาประเมินไม่ได้ ของใช้ร่วมสมัย สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 6 สิ่งพิมพ์เก่าแก่ต่างๆ ลอตเตอรี่ฉบับแรกของไทย และย้อนวันวานที่ตลาดเก่าร้อยปี...