พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 1,201 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวัน แก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ซึ่งองคมนตรียังได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมือง กับพูดคุยให้กำลังใจ โดยราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดสกลนคร เกิดเหตุวาตภัยอากาศแปรปรวน ฝนตกฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2562 ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินราษฎรเสียหายใน 17 อำเภอ 95 ตำบล 478 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 3,667 ครัวเรือน สำหรับอำเภอเมือง มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 11 ตำบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,201 ครัวเรือน

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องคมนตรี ถุงพระราชทาน วาตภัย สกลนคร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์