มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม และครบ 11 ปี การสิ้นพระชนม์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2521 ที่ผ่านมามูลนิธิฯ สามารถจัดสรรเงินกว่า 1,200 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะทั่วประเทศ โดยสนับสนุนเป็นค่ายา ค่ารักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ ตลอดจนจัดสรรเครื่องไตเทียม และเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง 759 เครื่อง ระบบน้ำ 177 ชุด ฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม และให้ทุนแพทย์โรคไตไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในปี 2562 ได้จัดสรรเงิน 90.4 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ป่วยถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลฯ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 โดยนำปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้กับวัด โรงเรียน และโรงพยาบาล โดยปีนี้จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

Tag : มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย พิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์