News

บูม กิตตน์ก้อง ได้รับแต่งตั้งเป็นทูตพระพุทธศาสนา

เป็นข่าวที่น่าปลื้มใจของ บูม กิตตน์ก้อง ที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็น “ทูตพระพุทธศาสนา” เนื่องในวันวิสาขบูชา จากกระทรวงวัฒนธรรม

บูมบอกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิต และขอทำหน้าที่ด้วยการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนออกมาร่วมถือศีลทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชาวันนี้