พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จฯ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เปิดประชุมรัฐสภา 24 พ.ค. 62

วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 10:18 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นเป็นการประชุมเพื่อเลือกประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภาเป็นลำดับต่อไป ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการในวันถัดไป

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เปิดประชุมรัฐสภา