News

เตือนระวัง ปรี๊ดแตก... เสี่ยงความดันโลหิตสูง

“วันความดันโลหิตสูงโลก” กระทรวงสาธารณสุข เตือนคนไทยอย่าประมาท เพราะความร้ายกาจของความดัน และอาการปรี๊ดแตก เสี่ยงทำให้หลอดเลือดในสมองแตก หรืออุดตัน และหัวใจวายได้ เพราะหัวใจทำงานหนัก หัวใจเต้นแรง ความดันสูงยังมีโอกาสเป็นอัมพาตมากกว่าคนปกติถึง 5 เท่าอีกด้วย

ถ้าใครไม่อยากถูกความดันโลหิตสูงเล่นงาน ต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เริ่มจากออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่นั่งๆ นอนๆ มากเกินไป ทำจิตใจให้แจ่มใส พยายามเครียดให้น้อยที่สุด และปล่อยวางให้เป็น จะได้ไม่ปรี๊ดแตก

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกิจกรรมในวันความดันโลหิตสูงโลก ทดสอบเครื่องวัดความดันให้แก่ประชาชนฟรี ทดสอบความแม่นยำเทียบค่ากับเครื่องมือมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้ค่าความดันที่ได้เที่ยงตรง เวลาวัดจะได้ค่าที่ถูกต้อง

คนปกติจะมีความดันประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท และ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ถ้าสูงกว่านี้ เป็นกลุ่มเสี่ยง อาการที่พบเช่น ปวดศีรษะ ที่ท้ายทอยในตอนเช้า อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน บางรายตาพร่ามัวถ้ามีอาการรุนแรงหรือความดันโลหิตสูงขึ้น

วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่'โลก หรือ World No Tobacco ซึ่งปีนี้องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดคำขวัญว่า “Don't let Tobacco Take Away your Breath” (อย่าให้บุหรี่ ยาสูบ มาพรากลมหายใจไปจากคุณ) สำหรับประเทศไทยใช้คำขวัญรณรงค์ว่า "บุหรี่เผาปอด" หรือ “Tobacco burns your Iungs”

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชี้ว่า ปอดเป็นอวัยวะที่ได้รับสารพิษจากควันบุหรี่มากที่สุดคนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่มากขึ้น ในปี 2560 กว่า 40,000 คน เสียชีวิตจากมะเร็งปอด, ถุงลมโป่งพอง, โรคปอดอักเสบ, วัณโรค รวมถึงผู้ที่เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง ก็คือ ไม่ได้สูบ แต่ก็สูดควันเข้าไป