News

Update 5 อันดับ ค่า PM 2.5 สูงสุด ในพื้นที่ภาคเหนือ

- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 45 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพปานกลาง
- ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 40 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพปานกลาง
- ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพปานกลาง
- ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 32 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี
- ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 31 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี