ร้องสื่อฯ ถูกโกงเงินสมาชิกสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 00:40 น.

Views

นางสาวธิติยา จำปาเรือง อายุ 35 ปี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลบึงไพร จังหวัดศรีสะเกษ นำเอกสารหลักฐาน เข้าร้องเรียนสื่อมวลชน กรณีถูกเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ ยักยอกเงินค่าสมัครสมาชิก ทำให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินฌาปนกิจสงห์เคราะห์ หลังบิดาเสียชีวิต

ผู้เสียหายชี้แจงรายละเอียดให้ฟังว่า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ตัวผู้เสียหายพร้อมบิดา-มารดาได้ไปสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ดังกล่าว ได้ชำระเงินและมีใบเสร็จลงวันที่เป็นหลักฐาน

ต่อมาบิดาได้เสียชีวิตในเดือนมีนาคม 2560 จึงจะขอเบิกเงินที่พึงจะได้รับจากค่าฌาปนกิจสงเคราะห์กว่า 1,000,000 บาท ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ แต่กลับทราบความจริงว่า เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ยักยอกเงิน และทำเรื่องสมัครสมาชิกพร้อมส่งเงินค่าสมัครให้ในเดือน พฤศจิกายน 2559 หลังจากวันที่สมัครจริงถึง 5 เดือน ทำให้บิดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ถึง 180 วันตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ครอบครัวเสียผลประโยชน์

ผู้เสียหายเผยว่า ที่ผ่านมาครอบครัวได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ ทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงผลกระทบในหน้าที่การงาน และได้เดินเรื่องเอง ติดตามเรื่องเองมาตลอด ผ่านมาแล้ว 2 ปี จึงอยากให้พี่ๆ สื่อมวลชนติดตามว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจะเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากมีการตรวจสอบแล้วว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตจริง

เรื่องนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าพนักงานคนดังกล่าวได้กระทำการทุจริตจริง ระหว่างปี 2557-2561 แบ่งเป็นเงินฝากค่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และเงินประกันฌาปนกิจสงเคราะห์ รวมกว่า 9,000,000 บาท ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ไล่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวออกแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมาย แต่ผ่านมา 2 ปี เหตุใดถึงยังไม่มีคำตอบเรื่องการเยียวยาจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขส่วนกลาง