ชาวเชียงใหม่ร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอย 2562

วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 00:40 น.

Views

เป็นบรรยากาศที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษา รวมถึงชาวเมืองเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมงานประเพณี เตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋ารมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562

ก่อนขึ้นดอย ผู้ร่วมงานต่างนำข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแพ มาไหว้สักการะองค์ครูบาศรีวิชัยเพื่อขอพร จากนั้นได้พากันเดินเท้าขึ้นไปบนยอดดอยสุเทพเป็นระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร ขึ้นไปบนยอดดอย เพื่อเวียนรอบองค์พระธาตุและร่วมสรงน้ำพระธาตุ

ประเพณีดังกล่าวจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยจะจัดก่อนวันวิสาขบูชา 1 คืน และปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นปีที่ 648 แล้ว ชาวเมืองเชียงใหม่บางรายที่เดินขึ้นไปบนยอดดอยแล้ว จะถือโอกาสนอนพักอยู่ข้างบนและรอร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า พร้อมกับรักษาศีลและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย