พุทธศาสนิกชนทำบุญวันวิสาขบูชา

วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 11:58 น.

Views

เนื่องในวันวิสาขบูชา กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำทูตานุทูต 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินเดีย ศรีลังกา จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ภูฏาน สปป.ลาว เมียนมา พร้อมด้วยเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล เข้าวัด เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ยึดมั่น รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข