News

นิรโทษกรรมกัญชา 21 พฤษภาคมนี้ วันสุดท้าย ยอดผู้ครอบครองมีกว่า 14,000 คน

เมื่อวานนี้ (18 พฤษภาคม) ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้เปิดให้ผู้ครอบครองกัญชารักษาโรค ได้แจ้งครอบครองเป็นกรณีพิเศษ พบว่ามีผู้มาแจ้งครอบครองเป็นจำนวนมาก เนื่องจากใกล้ครบกำหนดนิรโทษกรรม
      
นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า เหลือเวลาของการนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชาอีก 1 วันเท่านั้น คือ วันที่ 21 พฤษภาคม ที่จะมายื่นแจ้งครอบครองได้ เนื่องจากสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุด และ อย.ได้ขยายเวลาเป็นกรณีพิเศษไปแล้ว จึงขอให้ผู้ที่เป็นผู้ป่วยจริง มายื่นแจ้งครอบครองก่อนครบกำหนด หรือจะแจ้งผ่านทางออนไลน์ไว้ก่อน หากไม่สะดวกในการเดินทาง หลังจากนั้นจะต้องนำหลักฐานมายื่นกับทาง อย.
            
รองเลขาธิการ อย. ย้ำว่า ขณะนี้พบว่าการเข้าใจผิดของผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชา แต่ไม่ได้ครอบครอง นำหลักฐานปลอมหรือนำรูปที่ไม่เป็นความจริงมาแจ้งครอบครอง เพราะกลัวว่าตนเองเป็นผู้ป่วยแล้วจะไม่ได้ใช้กัญชารักษาโรค ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไม่ได้ครอบครองจริง ยังไม่จำเป็นต้องแจ้ง เพราะแพทย์จะเป็นวินิจฉัยตามกระบวนการรักษา

ขณะที่ยอดรวมผู้แจ้งครอบครองกัญชาเพื่อใช้รักษาโรค ทั่วประเทศมีกว่า 14,000 คน