News

กรุงฮานอย เตรียมเปิดใช้งานรถไฟฟ้ารางเบา หวังแก้ปัญหาจราจร-อุบัติเหตุ

กรุงฮานอยของเวียดนาม เตรียมเปิดใช้งานรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งในเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศ ในเร็ว ๆ นี้ หลังเริ่มโครงการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2554 โดยความช่วยเหลือของจีน ซึ่งใช้บริษัทจากจีนในการก่อสร้าง รวมทั้งทำตามมาตรฐานและอุปกรณ์ของจีน แต่มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในรถไฟ เช่น ราวโหนตรงกลางขบวน รวมทั้งห่วงจับที่มีความยาว 2 ระดับ และในขณะนี้วิศวกรของจีนกำลังอยู่ระหว่างการส่งต่อความรู้ทางวิศวกรรมรถไฟของจีนให้กับวิศวกรเวียดนาม เพื่อให้เวียดนามสามารถดูแลระบบรถไฟฟ้าเองได้ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการความร่วมมือ 10 ปี ทั้งนี้ ทางการเวียดนามคาดหวังว่าโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองหลวง รวมทั้งปัญหาอุบัติเหตุ โดยเฉพาะปัญหารถจักรยานยนต์