ชาวกะเหรี่ยงใช้ช้างไถนา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 11:54 น.

Views

อันซีนช้างไถนาปีหนึ่งมีครั้งเดียว ที่บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นดอยสูงห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่กว่า 200 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีมานานกว่า 100 ปี โดยชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนาเกียน ใช้ช้างแทนกระบือในการไถนา ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ช้างไถนา ประจำปี 2562 ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนมาก โดยชาวบ้านจะแต่งชุดประจำเผ่าปกาเกอะญอมาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก