กิ่งกาชาดด่านขุนทดแจกถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัย จ.นครราชสีมา

วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 14:27 น.

Views

กิ่งกาชาดด่านขุนทด แจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยที่ศาลาการเปรียญวัดโนนเมือง ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา 154 ครอบครัว ความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นหลังคาและผนังบ้านพัง พร้อมประสานกับทหารเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับชาวบ้านต่อไป