วิจารณ์สนั่น นักเรียนถูกกล้อนผม อ.เจษฎา ชี้ครูไม่มีสิทธิลงโทษเด็กให้อับอาย

วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 16:40 น.

Views

ภาพเด็กนักเรียนชาย 2 คน นั่งอยู่บนรถเมล์ โดยผมด้านหลังถูกกล้อนเป็นทางยาวบริเวณกลางหัว ภาพนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง พร้อมระบุข้อความว่า “โกรธทุกครั้งที่เห็นอะไรแบบนี้ เพราะมันคือ รากเหง้าของความล้มเหลวทั้งหลายในประเทศ ตราบใดที่คุณยังเห็นสิ่งนี้ คุณต้องนับไปอีกสิบปี จึงจะเห็นประเทศไทยก้าวสู่ความพัฒนา ถ้าอีกสิบปีข้างหน้ายังเห็นอีก ก็นับกันต่อไปอีกสิบปี”

คนบนโลกออนไลน์เมื่อเห็นภาพนี้ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษเช่นนี้ เพราะมองว่าทรงผมไม่เกี่ยวข้องกับผลการเรียน พร้อมกับยกตัวอย่างโรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่เข้มงวดเรื่องทรงผมและเครื่องแบบนักเรียน แต่เกรดเฉลี่ยการเรียนกลับอยู่ในอันดับดี แต่ฝ่ายที่เห็นด้วยกับครูก็จะให้เหตุผลถึงเรื่องกฎระเบียบที่พึงปฏิบัติของนักเรียน

ขณะที่ อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แชร์ภาพนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมตั้งคำถามว่า “อยากรู้ว่าน้องทำผิดอะไรถึงได้โดนไถผมแบบนี้ แต่ที่แน่ๆ ถ้าครูเป็นคนทำ ครูคนนั้นก็ทำผิดระเบียบขั้นตอนการลงโทษเด็กนักเรียนด้วย พูดง่ายๆ คือ ครูไม่มีสิทธิลงโทษที่ทำให้เด็กต้องอับอายขายหน้า”

อาจารย์เจษฎาได้นำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548  มาอ้างอิงว่า “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี 4 สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย

ขอบคุณภาพจากทวิตเตอร์ @Lahud_In_Black
ขอบคุณภาพจาก FB โดย Jessada Denduangboripant

Tag : กล้อนผมนักเรียน เปิดเทอม