พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรณีเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินแอโรฟล็อต รัสเซียนแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ SU1492

วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรณีเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินแอโรฟล็อต รัสเซียนแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ SU1492 ประสบอุบัติเหตุเพลิงไหม้ ขณะบินกลับมาจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานเชเรเมทเยโว กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโก ข้าพเจ้าและพระราชินี เศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินแอโรฟล็อต เกิดเพลิงไหม้ขณะลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานเชเรเมทเยโว กรุงมอสโก ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งมายังท่านและผู้เสียหายทุกคน ที่ประสบความสูญเสียอันไม่อาจทดแทนได้จากโศกนาฏกรรมครั้งนี้

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น พระราชสาส์น รัสเซีย สายการบินแอโรฟล็อต รัสเซียนแอร์ไลนส์ ไฟไหม้เครื่องบิน