พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการที่ นายเลดึ๊ก แอง อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถึงแก่อสัญกรรม

วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการที่ นายเลดึ๊ก แอง อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายเล ดึ๊ก แอง อดีตประธานาธิบดีและผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยกย่องนับถืออย่างสูงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและประชาชนชาวเวียดนาม ที่ต้องสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งในฐานะผู้ที่ได้อุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพ ความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น พระราชสาส์น เวียดนาม เลดึ๊ก แอง