ภาพเป็นข่าว : ล่องเรือเที่ยวชุมชน ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำปิง จ.ตาก

วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 07:06 น.

Views

พาไปล่องเรือเที่ยวชุมชน ชมวิถีชีวิตคนริมแม่น้ำปิง

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลไม้งาม ซึ่งเป็นการรวมพลังของชาวชุมชนไม้งาม แบบบวร คือ บ้าน วัด และโรงเรียน โดยชุมชนได้มีส่วนเริ่มคิดและผลักดันให้ชุมชนไม้งาม บ้านวังม่วง ซึ่งตั้งอยู่เลียบริมแม่น้ำปิง ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงอนุรักษ์ เช่น วังปลาน้ำ กังหันวิดน้ำ

ชุมชนร่วมใจกันจัดหาเรือยางมาให้บริการนักท่องเที่ยว ในอัตราค่าบริการต่อลำ ลำละ 1,000 บาท รายได้เข้ากองทุนของชุมชน ใช้เวลาในการล่องเรือยางชมทัศนียภาพของลำน้ำปิง สามารถแวะชิมผลไม้ พืชสวนของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ฟรี ได้เรียนรู้วิถีชีวิตคนริมน้ำปิงที่สงบและเรียบง่ายของตำบลไม้งาม ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว ล่องเรือเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แม่น้ำปิง ถีชีวิตคนริมน้ำปิง