News

ภาพเป็นข่าว : กิจกรรมเดิน-วิ่งได้บุญ จ.ลพบุรี

ชวนไปวิ่ง งานนี้ได้ทั้งออกกำลังกาย และได้บุญด้วย

โดยชมรมนักวิ่งและผู้รักสุขภาพ กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชาถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย

บริเวณประตูทางเข้าวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชา และส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งสมาธิ เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น โดยมีการรับศีล การรับฟังธรรม การทำบุญ และการเดิน-วิ่งสมาธิ