เจ้าหน้าที่ยึดคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำคลองเทพา จ.ยะลา

วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 22:28 น.

Views

เจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้, ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากาบัง, ป่าคลองส้มปลิง ต้นน้ำคลองเทพา ในพื้นที่ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าหลายจุด โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายใหม่ ได้ 6 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่ โดยพบว่ามีการตัดโค่นไม้มีค่า ก่อนเผาทำลายป่าเตรียมพื้นที่ปลูกพืช ซึ่งจะมีปลูกป่าทดแทน เพื่อฟื้นฟูผืนป่าที่ถูกทำลาย