ภาคอีสานยังมีฝนน้อย สถานการณ์ภัยแล้งหลายจังหวัด ยังไม่คลี่คลาย

วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 12:02 น.

Views

เมื่อวานนี้ มีฝนตกโปรยปรายในจังหวัดนครราชสีมา และส่งผลดีต่ออ่างเก็บน้ำ "ใหม่ฉลวก" มีปริมาณไหลเข้าอ่าง 700,000 ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมทั้งจังหวัด ยังน่าเป็นห่วง เพราะน้ำที่ชลประทานที่ 8 นครราชสีมา สามารถดึงมาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค รวมทุกเขื่อนและอ่างกักเก็บในพื้นที่แล้ว เหลืออยู่ 455 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 แต่จะนำมาใช้ได้แค่ร้อยละ 34 เท่านั้น

สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มวิกฤตหนัก ทำให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องประกาศเขตภัยพิบัติแล้ง 35 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสูงเนิน เฉลิมพระเกียรติ และพระทองคำ  

อ่างเก็บน้ำ "ห้วยจระเข้มาก" แหล่งผลิตน้ำดิบที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวบ้านในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอห้วยราชบางส่วน ขณะนี้เหลือน้ำกักเก็บประมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง 26 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะผลิตน้ำประปาได้อีกประมาณ 2 เดือน โดยทางจังหวัดเตรียมแผนการผันน้ำจากฝายต่างๆ ที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา ในปริมาณที่มากพอ

สถานการณ์น้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ก็ยังไม่น่าไว้ใจ เพราะชลประทานจังหวัดขอนแก่น ดึงน้ำก้นอ่างมาใช้แล้ว 9,000,0000 ลูกบาศก์เมตร แม้ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา จะมีฝนตกและมีน้ำไหลลงเขื่อน กว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ยังต้องหมั่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเป็นระยะเพื่อความปลอดภัย