นำร่อง ท่อทางด่วนระบายน้ำ แห่งแรกในกรุงเทพฯ แก้ปัญหาระบายน้ำไม่ทัน

วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 12:02 น.

Views

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณบ่อสูบน้ำท่าน้ำสวัสดี ฝั่งตะวันออก ถนนทรงสวัสดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ ไปตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำเร่งด่วน หรือ Pipe Jacking เปิดใช้เป็นจุดแรก เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง ย่านชุมชนเมือง ที่ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ระบายน้ำไม่ทันเวลาฝนตกหนัก

กลไกการทำงานของ Pipe Jacking หรือ ระบบดันท่อลอดใต้ดินจะมาช่วย เรียกง่ายๆ ว่าเป็น ท่อทางด่วนระบายน้ำ เป็นวิธีใหม่รับมือเมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนจะไหลลงสู่บ่อรับน้ำ ที่มีตะแกรงกั้นเศษขยะบริเวณปากท่อ ภายในบ่อมีเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำเข้าสู่ท่อใหญ่ 1.80 เมตร ระบายด้วยความเร็วไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะการทำงานเหมือนอุโมงค์ระบายน้ำ

ท่อทางด่วนระบายน้ำทั่วกรุงเทพมหานคร จะทำ 14 จุด โดยก่อสร้างเสร็จแล้ว 1 จุด คือ บริเวณถนนทรงสวัสดิ์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 11 จุด และอยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างอีก 2 จุด

สำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม น้ำฝน ส่วนแรก จุดใหญ่ๆ ที่มีความเสี่ยงปัญหาน้ำท่วมขังรวม 17 จุด และส่วนที่ 2 มีความเสี่ยงน้อยอีก 53 จุด

ฤดูฝนปีนี้ สำนักระบายน้ำเตรียมพร้อมมาตรการลอกคูคลอง เก็บขยะในท่อระบายน้ำและตามคลอง กำจัดวัชพืช เปิดทางน้ำไหลไว้รองรับปริมาณน้ำฝน

Tag : ท่อระบายน้ำ ระบายน้ำเร่งด่วน