News

แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาแห้งขอด ชาวบ้านเดือดร้อน จ.นครราชสีมา

ชาวบ้านตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กำลังได้รับความเดือดร้อนหนัก แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาแห้งขอดในรอบ 20 ปี ทำให้ไม่มีน้ำกิน น้ำใช้

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขยายพื้นที่ออกเป็นวงกว้าง ล่าสุด ชาวบ้านบึงตะโก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาหมู่บ้านที่ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง สาเหตุมาจากภัยแล้ง และแหล่งน้ำดิบสระบึงตะโก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ปัจจุบันได้แห้งขอด และไม่สามารถที่จะสูบน้ำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านได้ ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และต้องมีการสำรองน้ำไว้ใช้

ชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลห้วยแคน บอกว่า น้ำประปาหมู่บ้านแห่งนี้ แต่ก่อนน้ำมากไม่เคยขาด แต่ปัจจุบันน้ำในสระได้แห้งขอดเพราะภัยแล้ง นับว่าวิกฤติที่สุดในรอบ 20 ปี

ขณะที่แนวทางการช่วยเหลือในเบื้องต้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนต้องเข้ามาช่วยเหลือ โดยการหาแหล่งน้ำฉุกเฉิน และขุดบ่อบาดาลมาช่วยเสริม เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน