ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานไทยไนท์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 20:00 น.

Views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานไทยไนท์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี งานไทยไนท์ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ฝรั่งเศส