ดีเดย์! ใช้บัตรแมงมุมขึ้นแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ทั้ง 8 สถานี

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบบัตรแมงมุม และบัตร Contactless ของผู้ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพ, นนทบุรี, อยุธยา, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทั้ง 8 สถานีได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

โดยขณะนี้มีผู้ถือบัตรแมงมุม Version 2.0 และ 2.5 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งแรกในปี 2560 รวม 1,300,000 ราย และบัตร Contactless Version 4.0 ของผู้ที่ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมในปี 2561 อีก 160,000 ราย ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินค่ารถเมล์ ขสมก., รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT รวมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์เป็นเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน จะมีการใช้จ่ายหรือไม่ จำนวนเท่าใดก็ตาม ทุกสิ้นเดือนจะตัดวงเงินที่เหลือ และใส่วงเงินให้ใหม่ จำนวน 500 บาท ทุกเดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้มีสิทธิ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

Tag : บัตรแมงมุม แอร์พอร์ตเรลลิงก์