News

วันนี้เด็กไทยได้ดื่มนมโรงเรียน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มั่นใจว่า วันนี้เด็กไทยจะได้ดื่มนมโรงเรียนเป็นวันแรกทั่วประเทศ หลังได้รับรายงานจากกรมปศุสัตว์ ถึงการแก้ไขปัญหาโครงการอาหารเสริม หรือ นมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างสหกรณ์โคนมหนองโพ กับบริษัทเอกชนในจังหวัดราชบุรี ที่จะไม่ยอมส่งนมให้โรงเรียน ตามที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ โดยอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เรื่องการขนส่งที่ต้องกระจายหลายจังหวัด

ทั้งนี้ล่าสุด สหกรณ์โคนมหนองโพ ยินดีส่งนมในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดกระบี่, พังงา และภูเก็ต แทนทั้งหมด 21,588 ถุง และลดพื้นที่ส่งนม ในจังหวัดตรัง เพื่อให้บริษัทเอกชนดำเนินการแทน 21,588 ถุง คาดว่าภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (วันนี้) จะส่งนมโรงเรียนได้ครบทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปิดภาคเรียนเด็กนักเรียนจะได้ดื่มนมโรงเรียนครบทั้งประเทศ