ฝนตกแต่ไม่บรรเทาแล้งภาคเหนือ

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 11:25 น.

Views

เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากฝนและลมพายุพัดถล่มในอำเภอเมืองและสูงเม่น เมื่อคืนนี้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเกือบ 70 หลัง ต้นไม้หักโค่นทับเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาด

เบื้องต้น ฝ่ายปกครองเข้าสำรวจและให้ความช่วยเหลือแล้ว ส่วนฝนที่ตกหนักและลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอเมืองและบ้านตากในจังหวัดตาก มีบ้านเรือนบางหลังได้รับความเสียหาย ต้นไม้หักโค่นปิดถนนสายเจดีย์ยุทธหัตถี มีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ผ่านถนนสายเจดีย์ยุทธหัตถี ถูกต้นไม้หักโค่นกิ่งหักตัดหน้า ทำรถล้มได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ และตัดกิ่งไม้ที่หักโค่น เพื่อเปิดใช้เส้นทาง

อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝนที่ตกไม่ทั่วฟ้า ไม่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ ในอำเภอแม่ระมาดเร่งหาวิธีนำน้ำไปรดผลผลิต ป้องกันไม่ให้ยืนต้นตายเพิ่มขึ้นอีก

ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เร่งนำเครื่องจักรกลเข้าไปขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลไปรวมกันที่แหล่งผลิตน้ำประปาของชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน พร้อมกับขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนที่ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เหลือปริมาณน้ำกักเก็บเพียง 280 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำใช้การได้เพียง 26 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ทางเขื่อนต้องปิดประตูระบายน้ำบางส่วนเพื่อกักตุนน้ำไว้ พร้อมกับขอความร่วมมือจากชาวนางดทำนาปรังรอบ 2

ส่วนที่จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์จังหวัดได้นำฟางอัดก้อน เข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และกระบือรอบพื้นที่ทะเลสาบเชียงแสน หรือเวียงหนองหล่มในอำเภอแม่จัน หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและแหล่งอาหาร