ภาคอีสานยังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง อ่างเก็บน้ำแห้ง

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 11:25 น.

Views

ภาพทางอากาศทำให้เห็นสถานการณ์ภัยแล้ง และระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ  "อำปึล"  อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างชัดเจน บางจุดแห้งขอด  ดินแตกระแหงเป็นวงกว้าง  โดยมีปริมาณน้ำในอ่างขณะนี้ เพียง  2,000,000 ลูกบาศก์เมตร น้อยสุดในรอบ 50 ปี หากไม่มีฝนลงมาเพิ่ม จะไม่มีน้ำดิบส่งให้อ่างเก็บน้ำ "ห้วยเสนง" และอาจกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำประปาได้

สถานการณ์อ่างเก็บน้ำ "สายศร" เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว จนเห็นตอไม้โผล่พ้นน้ำ และจะมีผลกระทบกับสัตว์ป่าที่ต้องออกมาหาน้ำกิน

ชาวบ้านใน  6 หมู่บ้าน ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เจอวิกฤตขาดแคลนน้ำ ทำให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องจัดส่งรถน้ำไปแจกจ่ายวันละ 3 รอบ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ที่จังหวัดสกลนคร แม้ฝนจะทิ้งช่วงมาแล้วหลายวัน แต่ชลประทานยังคงพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ "หนองหาร" วันละ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเตรียมรับปริมาณน้ำฝน ที่คาดว่าจะตกร้อยละ 10 ของพื้นที่