News

ศรีสุวรรณ ยื่น กกต.สอบธนาธร ให้อนาคตใหม่ยืมเงิน 250 ล้าน

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กรณีที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้กล่าวในการไปบรรยายที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศ ถึงการบริหารการเงินของพรรคอนาคตใหม่ว่า เพื่อให้พรรคสามารถเดินหน้าในช่วงการเลือกตั้งได้ ปัจจุบันจึงให้เงินทางพรรคยืมไปแล้วราว 110 ล้านบาท แต่ก่อนหน้านี้ โฆษกพรรคอนาคตใหม่เคยให้สัมภาษณ์ ว่า ยืมนายธนาธร มา 250 ล้านบาท ซึ่งกรณีดังกล่าว จึงเป็นข้อที่น่าสงสัยว่า เป็นการกระทำที่ขัดหรือฝ่าฝืน ม.66 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่ เนื่องจากรายได้ของพรรคการเมืองตาม ม.62 ของกฎหมายดังกล่าว ไม่ได้ระบุให้บุคคลใดหรือให้พรรคการเมืองใดสามารถกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจกรรมของพรรคการเมืองได้ ถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวของ นายธนาธร เป็นการขัดหรือฝ่าฝืนกฎหมายข้างต้นก็อาจจะมีความผิดตาม ม.124 ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ส่วนพรรคอนาคตใหม่ ก็จะมีบทลงโทษตาม ม.125 พรป.พรรคการเมือง 2560

ดังนั้น จึงขอให้ กกต.พิจารณาวินิจฉัยว่า นายธนาธร และพรรคอนาคตใหม่มีความผิดหรือไม่