เฝ้าระวังไฟไหม้ป่าพรุ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 11:25 น.

Views

ชุดเสือไฟ และชุดปฏิบัติการดับไฟป่านับร้อยนาย ถูกส่งลงพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเฝ้าระวังติดตามและป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากมีประชาชนเข้าไปหาของป่า และล่าสัตว์แล้วจุดไฟเผาจนมีการลุกลาม โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เจ้าหน้าที่ชุดนี้จะตรวจสอบระดับน้ำในป่าพรุ ว่ามีมากน้อยเพียงใดเพื่อนำไปใช้ดับไฟป่าหากเกิดเหตุขึ้น นอกจากนี้ยังทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่รอบป่าพรุ เพื่อขอความร่วมมือให้งดเผาป่าในช่วงหน้าแล้ง

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า บอกว่า จะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ 3 แห่งทางภาคใต้คือ ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช, ป่าพรุทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง และป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการเข้มทั้ง 18 ศูนย์ทั่วประเทศ