คอลัมน์หมายเลข 7 : ดินขุดลอกจากบึงสีไฟ ปัญหาที่รอแก้ไข ตอนที่ 1

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 11:25 น.

Views

กองดินที่รอการขนย้าย วางกองไว้กระจายรอบพื้นที่บึงสีไฟที่เห็นนี้ ได้มาจากการขุดลอกโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ 5,300 ไร่ เป็นที่อยู่และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งนกชนิดต่างๆ คอลัมน์หมายเลข7 ลงพื้นที่ติดตามปัญหานี้สัปดาห์ที่แล้ว หลังเคยร่วมตรวจสอบกับอดีตผู้ว่า สตง.เดือนมกราคมที่ผ่านมาตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน พบคนงานกำลังเร่งขุดลอกดินวาง ขณะที่กองดินหลายจุด บางส่วนมีการขนย้ายความสูงจึงลดลง รวมทั้งดินยุบตัวลงหลังจากมีฝนตก

ชาวบ้านอาศัยติดกับบึงสีไฟ ห่วงช่วงฤดูฝนอาจได้รับความเดือดร้อนจึงมีการถมดินปรับระดับพื้นที่ในบ้านป้องกันน้ำท่วม การขุดลอกบึงสีไฟ ออกแบบโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ดำเนินงานโดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โครงการนี้ทำสัญญาจ้างเอกชน 2 ราย 2 สัญญา ให้ขุดลอกดินด้วยเครื่องจักรปริมาณรวมกว่า 8 ล้านลูกบาศก์เมตร และขนไปทิ้งจุดที่กำหนดไม่เกิน 1 กิโลเมตร เริ่มงานพร้อมกันวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา แต่ส่งมอบงานไม่ทันต้องเสียค่าปรับ

ระยะที่ 1 หจก.สามเพชรขุดลอกดินกว่า 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่าจ้าง 171 ล้านบาท ขุดดินแล้ว 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือกว่า 80%

ระยะที่ 2 หจก.รุ่งสวรรค์ ขุดลอกดินปริมาณ 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขุดดินได้เพียงกว่า 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 30% วิศวกรกรมเจ้าท่าเร่งรัดผู้รับเหมาเนื่องจากเข้าฤดูฝนแล้ว

โครงการนี้เกิดความล่าช้า เพราะขาดการวางแผนที่ดี ผู้รับเหมาจึงไม่มีที่ทิ้งดิน

ปัญหาดินที่ขุดลอกจากบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตรจะประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 24 พฤษภาคมนี้ เพื่อหาข้อสรุปแนวทางแก้ไข

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7