ยูเอ็น เตือนผลกระทบหากประชากรผึ้งและแมลงลดลง

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 13:53 น.

Views

สหประชาชาติเตือนจะเกิดผลกระทบหลายอย่างตามมา หากประชากรผึ้งและแมลงผสมเกสรอื่น ๆ มีจำนวนลดลง

เนื่องในวันที่ 20 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันผึ้งโลก" ที่สหประชาชาติกำหนดขึ้น ตามข้อเสนอของสโลเวียเนีย เมื่อปี 2560 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงจัดกิจกรรมขึ้น ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในมหานครนิวยอร์ก ของสหรัฐฯ รวมทั้งการออกแสตมป์ 3 ชนิด ที่มีรูปผึ้งและดอกไม้อยู่บนแสตมป์ นอกจากนี้ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ยังถือโอกาสนี้เรียกร้องให้ประชาชนทั่วโลก ช่วยกันปกป้องคุ้มครองผึ้งทั้งในป่า พื้นที่ทางการเกษตร และในเขตเมือง เพราะการลดลงและการสูญหายไปของผึ้ง และแมลงอื่น ๆ รวมทั้งผีเสื้อ, ค้างคาว และนกขนาดเล็ก จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสมดุลทางธรรมชาติของโลก เพราะแมลงนำเกสร มีส่วนช่วยในการเกิดใหม่ของพืชหลากหลายชนิด ที่เป็นอาหารของชาวโลก แต่ผึ้งและแมลงต่าง ๆ กำลังถูกคุกคามอย่างรุนแรงจากการกระทำของมนุษย์

Tag : รอบรั้วรอบโลก ยูเอ็น สหประชาชาติ วันผึ้งโลก ประชากรผึ้ง ผึ้ง