News

ปิ่นอาสา : อาสาฟังสร้างสุข

คนเราทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขได้ ไม่ต้องวิ่งตามหาแบบไม่จบสิ้น ซึ่งหนึ่งในความสุขที่คนใกล้ตัวสามารถช่วยกันสร้างได้ นั่นก็คือ การฟัง ติดตามกับคุณปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ ได้ใน ปิ่นอาสา

ช่องทางของความสัมพันธ์นั้นสามารถนำพาเราไปพบกับความสุขได้ หากเราได้เรียนรู้ ฝึกฝน มีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง สู่ "ฟังสร้างสุข" เป็นกิจกรรมที่คนทั่วไปได้อาสามามีประสบการณ์ตรงกับการเป็นผู้รับฟังอย่างตั้งใจ ลึกซึ้ง เพื่อนำไปใช้กับคนใกล้ตัว คนในครอบครัว เพื่อเข้าถึงความสุขที่ง่าย สามารถทำได้ตลอดเวลา

กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. ที่อยากจะให้ผู้คนได้ออกมามีความสุขโดยไม่ต้องอาศัยบริโภคนิยม เพราะการฟังมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรามาก ไม่ใช่ฟังแบบลอย ๆ แต่การฟังที่ดีผู้ฟังจะต้องมีความพร้อมทางกาย ทางจิตใจ ต้องมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องนั้น ๆ ต้องมีความกระตือรือร้นและต้องฟังแบบไม่มีอคติ มีความเป็นกลาง ไม่ใช้ความคิดส่วนตัวตัดสิน

ไม่น่าเชื่อว่าหลายคนไม่เคยรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเป็นผู้พูดมากกว่าผู้รับฟังผู้อื่น ส่งผลไปถึงความสัมพันธ์และการเข้าใจคนใกล้ตัว พอวันนี้ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอาสารับฟังปัญหาผู้อื่น ทำให้ได้มุมมองแง่คิดการใช้ชีวิตกลับไป