News

รายงานพิเศษ : ผืนป่าสิริกิติ์ถูกทำลายทำการเกษตร

เสียงเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ตกตะลึง หลังเดินเท้าสำรวจผืนป่า กลับพบป่าในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ 2 หรือป่าสิริกิติ์ เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถูกบุกรุก

จากการบินสำรวจ เห็นได้จากระยะไกลว่าบางจุดถูกแผ้วถางทำลาย เปิดป่าใหม่ และต้นไม้ใหญ่ขนาดหลายคนโอบก็ถูกตัดและเผาทำลายดำเป็นตอตะโก

ซึ่งขณะนี้มีป่าถูกบุกรุกเพิ่มเติม 3 แปลง เนื้อที่กว่า 100 ไร่ ส่วนใหญ่กำลังปรับพื้นที่เพื่อรอทำการเกษตรกรรมปลูกผลไม้ แทนยางพารา ที่ราคาตกต่ำ

เจ้าหน้าที่ ยอมรับว่า ชาวบ้านในพื้นที่นำคนนอกพื้นที่เข้าไปบุกรุกผืนป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนการบินสำรวจให้ถี่มากขึ้น พร้อมเดินเท้าลาดตระเวน ซึ่งมีการใช้เรือเป็นยานพาหนะ จึงต้องบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกัน พร้อมสร้างเครือข่ายปกป้องผืนป่า โดยขณะนี้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าแล้วหลายราย

ด้าน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เดินหน้าแก้ไขปัญหา โดยประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วม พร้อมชักชวนให้เอกชน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรักษาป่า ซึ่งวางโจทย์ให้ประชาชนต้องช่วยรักษาป่าให้ยั่งยืน และอยู่ร่วมกับป่า โดยได้ประโยชน์จากป่า ซึ่งอาจพลิกผืนป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว

หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่เดินหน้าดำเนินคดีกับผู้บุกรุกอย่างจริงจัง พร้อมรณรงค์ปลูกป่า เพื่อพลิกฟื้นป่าต้นน้ำให้กลับมาเขียวขจีอีกครั้ง