สั่งแก้เอ็มวีเพลงชาติไทยใหม่หลังถูกร้องเรียนขาดสัญลักษณ์ศาสนาพุทธและความเป็นไทย

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 15:02 น.

Views

หลังจากสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร้องเรียนว่า เอ็มวีเพลงชาติไทยเวอร์ชันใหม่ไม่มีภาพพระสงฆ์สัญลักษณ์สำคัญทางศาสนาพุทธและสัญลักษณ์ความเป็นไทยอื่นๆ ล่าสุดรัฐบาลสั่งให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีภาพพระพุทธรูปและภาพพระสงฆ์รับบิณฑบาตรแล้ว คาดเพิ่มแพร่ภาพได้สัปดาห์หน้า


วันนี้นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินยื่นเรื่องต่อกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ให้เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภาพวีดีทัศน์หรือเอ็มวีประกอบเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่มีภาพที่แสดงถึงสถาบันพระพุทธศาสนาว่า ภาพวีดีทัศน์ประกอบเพลง ชาติไทยเวอร์ชันใหม่ที่ออกมา เป็นไปตามมติของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

เมื่ออนุกรรมการนำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครม.ให้ความเห็นเพิ่มเติมกลับมาว่าให้มีภาพของผู้นำศาสนา ผู้นำเกษตรกร และข้าราชการพลเรือนลงไปด้วย ดังนั้นผู้จัดทำวีดีทัศน์ดังกล่าวได้ไปถ่ายทำภาพเพิ่มเติมตามความเห็นดังกล่าวของครม. แต่ปรากฏว่าภาพของผู้นำศาสนายืนที่ตึกภักดีบดินทร์ในทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีหลังคาเป็นโดมนั้น ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการเลือกใช้สถานที่ทางศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นความจริง

เมื่อทราบถึงเรื่องร้องเรียนและหารือกันแล้ว จึงให้มีการปรับแก้วีดีทัศน์ตามข้อเรียกร้องด้วยการไปถ่ายทำภาพเพิ่มเติมที่พุทธมณฑลในช่วงวันวิสาขบูชา ซึ่งมีภาพพระพุทธรูปองค์พระประธานพุทธมณฑล และภาพพระสงฆ์รับบิณฑบาตร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดต่อ และคาดว่าจะนำมาออกอากาศได้ภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ตนไม่อยากให้ไปมองว่ามีความแบ่งแยกทางศาสนา เพราะประชาชนในประเทศไทยอยู่ร่วมกันแบบพหุสังคมภายใต้พระบรมโพธิสมภาร

Tag : เพลงชาติไทย เอ็มวี พระสงฆ์ ร้องเรียน สำนักนายกรัฐมนตรี