ประชาชนจิตอาสาอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บริเวณบึงเปลือย เพื่อพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

วันนี้ที่บึงเปลือย ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริฯ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้น โดยวันนี้ ได้ร่วมกันปล่อยปลาลงในบึง เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ชาวบ้าน และปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้งปลูกต้นไม้พื้นถิ่น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นประดู่ ต้นพะยูง ต้นขี้เหล็ก และต้นเพกา รวมระยะทางประมาณ 2.48 กิโลเมตร บริเวณรอบบึงฯ ซึ่งแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในตำบลตลาดแร้ง โดยรับน้ำมาจากลำห้วยเชียงทา ฝายพระอาจารย์จือ เพื่อระบายไปสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลตลาดแร้ง และตำบลบ้านเขว้า มี 3 หมู่บ้านหลัก และ 6 หมู่บ้านรอง ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในการอุปโภค-อุปโภค และการเกษตร

นอกจากนี้ ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมือง ยังมีกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาฯ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ ของจังหวัด ที่จะมีขึ้นจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน สำหรับประกอบอาหารเลี้ยงแก่ประชาชนจิตอาสาทุกคนด้วย

Tag : จิตอาสาจังหวัดชัยภูมิ โครงการจิตอาสพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บึงเปลือย ชัยภูมิ กิจกรรมจิตอาสา